Ημερίδα: «Επιχειρηματική καινοτομία και επιχειρηματική ανάπτυξη: προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα»

0 Comment

H Δ.Κ.Μ. διοργανώνει ημερίδα με επιστημονικό θέμα «Επιχειρηματική καινοτομία και επιχειρηματική ανάπτυξη: προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα» και καλεί σε διάλογο τους διπλωματούχους μηχανικούς για διαμόρφωση απόψεων και θέσεων.