Ημερίδα: «Η Ευρωπαϊκή τεχνική νομοθεσία και η ποιότητα»

0 Comment

H Δ.Κ.Μ. διοργανώνει ημερίδα με επιστημονικό θέμα «Η Ευρωπαϊκή τεχνική νομοθεσία και η ποιότητα» και καλεί σε διάλογο τους διπλωματούχους μηχανικούς για διαμόρφωση απόψεων και θέσεων.