Οκτώ προτάσεις για ένα αναπτυξιακό σοκ από τα ακίνητα

Του Γιώργου Στασινού

(ο Γ. Στασινός είναι Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος)

Η Ελλάδα χρειάζεται ένα αναπτυξιακό σοκ που να σχετίζεται με πραγματικά παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Και ένας από αυτούς τους τομείς, ο κύριος, είναι αυτός των ακινήτων. Πρέπει να αλλάξουμε πολλά. Και να τα αλλάξουμε τώρα. Αλλιώς κάθε επενδυτής, εγχώριος ή ξένος, θα βλέπει μπροστά του μόνο εμπόδια. Και θα φεύγει. Ένα θέμα σίγουρα είναι το ευνοϊκό φορολογικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Όμως υπάρχουν ενέργειες και πολιτικές άμεσης εφαρμογής, χωρίς ιδιαίτερο δημοσιονομικό κόστος, που μπορούν πραγματικά να διευκολύνουν κάθε είδους επένδυση, να νοικοκυρέψουν τη χώρα και να αλλάξουν την εικόνα. Συγκεκριμένα προτείνω:

  1. Άμεση θεσμοθέτηση νέου χωροταξικού του Τουρισμού, στη βάση αυτού που καταργήθηκε από το ΣτΕ για τυπικούς λόγους. Είναι έτοιμο και δεν χρειάζονται άλλες καθυστερήσεις
  2. Άμεση θεσμοθέτηση νέου πλαισίου χρήσεων γης. Η χώρα δεν μπορεί να παραμένει στις προβλέψεις του 1987. Αν η κυβέρνηση θέλει νέες χρήσεις γης, να τις φέρει τώρα για θεσμοθέτηση.
  3. Διασύνδεση των χρήσεων γης που θα θεσμοθετηθούν με την κωδικοποίηση των ΔΟΥ και του Υπουργείου Οικονομικών και πλήρης αντιστοίχισή τους, ώστε να μην υπάρχει περιθώριο «ερμηνειών» από τις υπηρεσίες.
  4. Μεταφορά όλων των δεδομένων δόμησης, χρήσεων γης και θεσμικών γραμμών (δασικά, natura, αρχαιολογικοί χώροι, αιγιαλός κλπ) σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα, βασισμένο στο ψηφιακό υπόβαθρο του Κτηματολογίου, ώστε να δημιουργηθεί ένας και μόνο ψηφιακός χάρτης, πάνω στον οποίο θα ξέρουμε όλοι «ποιος μπορεί να κάνει τί και που».
  5. Άμεση λειτουργία της Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, ενός ηλεκτρονικού συστήματος που είναι εδώ και ένα χρόνο έτοιμο από το ΤΕΕ και δοκιμασμένο σε ΥΔΟΜ, που θα μειώσει την γραφειοκρατία, θα καταπολεμήσει τη διαφθορά, χωρίς κανένα κόστος.
  6. Άμεση λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου που είναι η ηλεκτρονική καταγραφή του κτιριακού πλούτου της Χώρας ώστε ο σχεδιασμός για την αειφόρο ανάπτυξη να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία
  7. Ηλεκτρονική αδειοδότηση του συνόλου των επιχειρήσεων σε μία μόνο φάση, με ευθύνη ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού κατά περίπτωση.
  8. Εκχώρηση ρόλου ελεγκτή σε ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς για αδειοδοτήσεις όπως περιβαλλοντικές και άλλες, κατά το πετυχημένο πρότυπο των ελεγκτών δόμησης.