Ο Πρόεδρος ΤΕΕ Γ. Στασινός στη Βουλή για τα Δημόσια Έργα

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Ν. Στασινός, ως πραγματικός εκπρόσωπος του τεχνικού κόσμου, τοποθετείται για άλλη μια φορά με προτάσεις επί της ουσίας που μπορούν να εφαρμοστούν με σχετική ευκολια και να φέρουν χειροπιαστά αποτελέσματα σύντομα.