Όταν οι Μηχανικοί έχουν σχέδιο και οι Πολιτικοί πρόγραμμα

0 Comment

H Δ.Κ.Μ. διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Όταν οι Μηχανικοί έχουν σχέδιο και οι Πολιτικοί πρόγραμμα».