ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
wdt_ID ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ
1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2 ΘΡΑΨΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. 2 ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧAΝΙΚΟΣ.,ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. 3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4 ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. 5 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. 6 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ