Βάλαμε το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ των Μηχανικών στο κέντρο των διεκδικήσεών μας

  • Νομικές ενέργειες για τη διατήρηση της επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας (Ν.4337) από 20.000 Μηχανικούς – Γνωμοδότηση ΝΣΚ
  • Κατάργηση της ειδικής προσαύξησης επί των αναδρομικών 2011-2014: ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ
  • Προσφυγή του ΤΕΕ και των Μηχανικών και συμμετοχή στις προσφυγές άλλων φορέων στο ΣτΕ κατά του ασφαλιστικού νόμου και των νέων ασφαλιστικών εισφορών
  • Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για ακύρωση των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών 2011-2014. Θετική Απόφαση του ΣτΕ για διεξαγωγή πιλοτικής δίκης επί αυτών
  • Προσφυγή στο ΣτΕ για ακύρωση της διαβίβασης στο ΚΕΑΟ των οφειλών Μηχανικών στον ΕΦΚΑ
  • Πίεση για πλήρη ηλεκτρονική διασύνδεση των φορέων και των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ
  • Κοινή πρωτοβουλία με τους φορείς δικηγόρων και οικονομολόγων με προτάσεις για τη ρύθμιση των 120 δόσεων για παλαιές οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς. Προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια