ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
wdt_ID ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ
1 ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2 ΚΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ν. 3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. 4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5 ΣΕΛΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. 5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6 ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. 6 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
7 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. 7 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
8 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. 8 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ