ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧAΝΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
wdt_ID ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ
1 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ Α. 1 ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧAΝΙΚΟΣ
2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. 2 ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧAΝΙΚΟΣ
3 ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. 3 ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧAΝΙΚΟΣ
4 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. 4 ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧAΝΙΚΟΣ
5 ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. 5 ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧAΝΙΚΟΣ
6 ΚΑΚΑΡΔΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ. 6 ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧAΝΙΚΟΣ
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. 7 ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧAΝΙΚΟΣ
8 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. 8 ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧAΝΙΚΟΣ