ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
wdt_ID ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ
1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ Β. 1 ΜΗΧΑΝ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2 ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ Θ. 2 ΜΗΧΑΝ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3 ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η. 3 ΜΗΧΑΝ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
4 ΚΟΥΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. 4 ΜΗΧΑΝ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
5 ΛΑΪΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. 5 ΜΗΧΑΝ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
6 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. 6 ΜΗΧΑΝ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
7 ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. 7 ΜΗΧΑΝ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
8 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. 8 ΜΗΧΑΝ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ