ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
wdt_ID ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ
1 ΒΛΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ι. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
3 ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. 3 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
4 ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ Α. 4 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
5 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Ε. 5 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
6 ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. 6 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
7 ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. 7 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
8 ΤΖΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. 8 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ