ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
wdt_ID ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ
1 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ Ν. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΝΟΕΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
3 ΚΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. 3 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
4 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ε. 4 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5 ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. 5 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ., ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6 ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. 6 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
7 ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ Χ. 7 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
8 ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. 8 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ