ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
wdt_ID ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ
1 ΒΕΝΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. 1 ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2 ΚΟΙΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. 2 ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 3 ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4 ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. 4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ,ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5 ΜΙΧΑΛΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε. 5 ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ. 6 ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
7 ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. 7 ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
8 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΣΗΜΙΝΑ Β. 8 ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ