ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
wdt_ID ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ
1 ΛΑΓΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. 1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2 ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γ. 2 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3 ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Δ. 3 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4 ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. 4 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5 ΜΠΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. 5 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6 ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. 6 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
7 ΣΕΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. 7 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
8 ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. 8 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ