ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
wdt_ID ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ν. 1 ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε. 2 ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. 3 ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4 ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ι. 4 ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5 ΠΑΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. 5 ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6 ΣΚΟΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Ι. 6 ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
7 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π. 7 ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
8 ΦΥΤΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Η. 8 ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ