Δημιουργήσαμε και παρέχουμε ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για
τους Μηχανικούς – μέλη του ΤΕΕ

 • Σεμινάρια ΤΕΕ, με σκοπό την ενημέρωση, επιμόρφωση και κατάρτιση σε επίκαιρα και εξειδικευμένα τεχνικά θέματα. Τα σεμινάρια είναι δωρεάν, ανοιχτής συμμετοχής, με ζωντανή μετάδοση και το υλικό τους διαθέσιμο σε όλους μέσω διαδικτύου, με ελεύθερη πρόσβαση
 • Νέα ιστοσελίδα του ΤΕΕ, με επίκεντρο τις υπηρεσίες, ηλεκτρονικές και άλλες, προς τους Μηχανικούς
 • e-Άδειες, νέο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών
 • Φοροτεχνική και νομική υποστήριξη
 • Υποστήριξη για θέματα ιδιωτικών έργων, μελετών και δηλώσεων αυθαιρέτων
 • Υποστήριξη «HelpDesk» για θέματα εφαρμογής ΚΕΝΑΚ
 • Ηλεκτρονική πληρωμή συνδρομών και διακανονισμός οφειλών
 • Ηλεκτρονική Υποβολή των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και των Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών στην ψηφιακή βάση της ΕΚΧΑ ΑΕ
 • «NOMOS»: Δωρεάν παροχή νομικής πληροφόρησης στα μέλη του ΤΕΕ και στους εγγεγραμμένους στις τεχνικές επωνυμίες
 • Ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Μηχανικών του ΤΕΕ
 • «Μηχανικού Εγχειρίδιο», ένα νέο ψηφιακό αποθετήριο νομοθεσίας για Μηχανικούς