Οδηγίες Ψηφοφορίας για όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, Μέλη του ΤΕΕ

1)   Στις εκλογές του ΤΕΕ ψηφίζουν όλα τα τακτικά Μέλη του ΤΕΕ.
2)   Στις εκλογές του ΤΕΕ ΔΕΝ ψηφίζουντα Ομότιμα Μέλη του ΤΕΕ (συνταξιούχοι τ. ΤΣΜΕΔΕ).
3)   Κάθε μέλος του ΤΕΕ μπορεί να ψηφίσει στην περιοχή που βρίσκεται με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, ή από το δελτίο Μέλους του ΤΕΕ ή από το διαβατήριο ή από την άδεια οδήγησης.
4)   Οι σταυροί προτίμησης αναλυτικά για κάθε ψηφοδέλτιο:
α)  Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ οι σταυροί προτίμησης ανά Περιφερειακό Τμήμα :

 • Νομός Αττικής μέχρι 24 σταυροί
 • Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι 12 σταυροί
 • Τμήμα Δυτικής Ελλάδας μέχρι 4 σταυροί
 • Τμήμα Θράκης μέχρι 2 σταυροί
 • Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι 2 σταυροί
 • Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας μέχρι 2 σταυροί
 • Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας μέχρι 3 σταυροί
 • Τμήμα Νομού Μαγνησίας μέχρι 2 σταυροί
 • Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας μέχρι 2 σταυροί
 • Τμήμα Ηπείρου μέχρι 2 σταυροί
 • Τμήμα Δωδεκανήσου 1 σταυρός
 • Τμήμα Ανατολικής Κρήτης μέχρι 2 σταυροί
 • Τμήμα Δυτικής Κρήτης μέχρι 2 σταυροί
 • Τμήμα Πελοποννήσου μέχρι 3 σταυροί
 • Τμήμα Νομού Κερκύρας 1 σταυρός
 • Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας 1 σταυρός
 • Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι 2 σταυροί
 • Τμήμα Νομού Ευβοίας 1 σταυρός
 • Νομός Κυκλάδων 1 σταυρός

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει σταυρούς στους υποψηφίους της Περιφέρειάς του, αλλά και μέχρι τρεις (3) σταυρούς συνολικά σε υποψηφίους άλλης Περιφέρειας.

β)  Μέχρι 2 σταυροί για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

γ)  Μέχρι 3 σταυροί για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων.

δ)  Μέχρι 8 σταυροί για το Πειθαρχικό Συμβούλιο που εδρεύει στην Αθήνα.

ε)  Μέχρι 3 σταυροί για το Πειθαρχικό Συμβούλιο Περιφερειακού Τμήματος.

στ)  Κάθε ψηφοφόρος που βρεθεί σε περιοχή άλλου περιφερειακού τμήματος ή εξομοιούμενης Περιφέρειαςαπό αυτή που κατοικεί μόνιμα,μπορεί να ψηφίσει:

 • Για την Αντιπροσωπεία ΤΕΕ, αλλά θα βάλει σταυρούς σε υποψήφιους της Περιφέρειας που βρίσκεται. Ωστόσο, εάν θέλει να ψηφίσει υποψηφίους της Περιφέρειας όπου κατοικεί μόνιμα, τότε μπορεί να το κάνει ψηφίζοντας 3 υποψηφίους (3 σταυρούς) που έχει δικαίωμα για υποψηφίους άλλης Περιφέρειας.
 • Για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο
 • Για την Επιστημονική Επιτροπή της Ειδικότητάς του
 • Δεν ψηφίζει για την τοπική Αντιπροσωπεία Περιφερειακού τμήματος και το αντίστοιχο Πειθαρχικό Συμβούλιο.